فایل کامل پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)

پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه 35 سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(1) تا خیلی امکان دارد (9پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)|32038445|threaten|پرسشنامه,الگوهای ارتباطی زوجین,پرسش نامهCPQ,الگوهای ارتباطی
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)را مشاهده می نمایید

پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه 35 سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(1) تا خیلی امکان دارد (9) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. اینپرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره ­گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره­ گیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره ­گیر زن و زن متوقع / کنار ه­گیر مرد.پایایی و روایی دارد.شیوه نمره گذاری دارد.نوع فایل :word و قابل ویرایش چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.جهت دریافت و دانلود پرسشنامه لطفا ابتدا آن را خریداری نمایید.