فایل کامل پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین)

مجموعه پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی شامل 70 اسلاید رنگی قابل ویرایش می باشد که موضوعات زیر را شامل می شود: تعریف تعارض تعارض چگونه بوجود می آید علل تعارض دیدگاه های مختلف پیرامون تعارض چهار اشنباه مهلک زوجین مدیریت تعارض زوجین روش های ناکارآمد مدپاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین)|32045363|threaten|تعارض,تعارض زوجین,مدیریت تعارض
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین)را مشاهده می نمایید

مجموعه پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی شامل 70 اسلاید رنگی قابل ویرایش می باشد که موضوعات زیر را شامل می شود:تعریف تعارضتعارض چگونه بوجود می آیدعلل تعارضدیدگاه های مختلف پیرامون تعارضچهار اشنباه مهلک زوجینمدیریت تعارض زوجینروش های ناکارآمد مدیریت تعارضگام های حل تعارضپنج گام موفقپیشنهاد متقابلمنابع