فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان 174 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات174حجم449/34 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نمبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان 174 صفحه|42082583|threaten|فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی زنان,مبانی نظری هویت اجتماعی زنان,پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان,پیشینه داخلی هویت اجتماعی زنان,پیشینه خارجی هویت اجتماعی زنان,پیشینه پژوهش هویت اجتماعی زنان,پیشینه نظری هویت اجتماعی زنان,ادبیات نظری هویت اجتماعی زنان,چارچوب نظری هویت اجتماعی زنان
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان 174 صفحهرا مشاهده می نمایید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات174حجم449/34 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری هویت اجتماعی زنان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق هویت اجتماعی زنان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

هويت اجتماعي به شيوه‌هايي که به واسطه آن‌ها افراد و جماعت‌ها درروابط اجتماعي خود از جماعت‌هاي ديگر متمايز مي‌شوند اشاره دارد و برقراري و متمايز ساختن نظام مند نسبت‌هاي شباهت و تفاوت ميان افراد، ميان جماعت‌ها و ميان افراد و جماعت‌ها است. شباهت و تفاوت باهم اصل پوياي هويت و زندگي اجتماعي است.


عقايد روزنبرگ نشان مي‌دهد که مفهوم «برداشت از خود» يا «خود انگاره» بيش از آن که ناظر به ويژگي‌هاي هويت فردي شخص باشد، بيانگر ويژگي‌هاي هويت اجتماعي است. او «خود را مفهومي عام‌تر از «برداشت از خود» مي‌داند و براي آن، دو صفت شناسا و شناخته را برمي شمارد؛ در حالي که «برداشت ازخود» را فقط ناظر به جنبه‌ي شناخته‌ي خود مي‌داند. روزنبرگ «برداشت ازخود» را جامعيت‌انديشه‌ها و احساساتي که فرد در ارجاع به خودش به عنوان يک شناخته‌ي عيني دارد مي‌داند»(ريتزر،1374: 289).از نظر او «برداشت از خود، داراي اهميت بسزايي است، چرا که فرد مجموعه‌ي اطلاعات و ديدگاه‌هاي منحصر به فردي را که درباره‌ي خودش دارد به ديگران و به جا منتقل مي‌كند. بخش عمده‌اي از اين مجموعه اطلاعات شامل رويکردها و برداشت‌هاي غيرفردي مانند برداشت‌هاي مذهبي، ملي و اجتماعي است و فقط قسمت کوچکي از آن شامل برداشت‌هاي فردي است. روزنبرگ ميان محتوا، ساختار، ابعاد و مرزهاي «برداشت ازخود» تمايز قائل است.(همان:29)


منظور روزنبرگ از ويژگي محتوايي برداشت ازخود اين است که ميان هويت اجتماعي و هويت فردي تفاوت وجود دارد. اما منظور او از ويژگي ساختاري يعني اين که ميان تمايلات فردي با تمايلات اجتماعي فرد رابطه وجود دارد. هدف روزنبرگ از ويژگي ابعادي اشاره به رويکردها و احساساتي است که فرد درباره‌ي «خود» خويش دارد و وقتي از ويژگي فردي صحبت مي‌كند اشاره به شناخته‌ها و ناشناخته‌هاي فرد در مورد خودش دارد. فرد در مورد شناخته‌هايش واکنش نشان مي‌دهد و در موردآن‌ها بي تفاوت نيست. اين شناخته‌ها گاه باعث رضايت و گاهاً باعث نارضايتي فرد مي‌شود. روزنبرگ هويت اجتماعي را از تمايلات فرد متمايز مي‌كند و هويت اجتماعي را شامل «گروه‌ها، منزلت‌ها يا رده‌هايي که فرد از نظر اجتماعي خودش را متعلق به آن‌ها تشخيص مي‌دهد، مي‌داند»(ريتزر،1374: 290).

فهرست مطالب
1-6 پيشينه 8
1-6-1 پيشينه خارجي 9
1-6-2 پيشينه داخلي 9
1-7 کليد واژه‌ها 11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه 13
2-1 سينما 14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه 14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن 16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما 18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70 21
2-2 هويت چيست؟ 25
2-2-1 ابعاد هويت 26
2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي 28
2-2-3 هويت يني 28
2-3 دين چيست؟ 30
2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين 30
2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ. 30
2-3-3 تعاريف دين 31
2-3-4 کارکرد‌هاي دين 33
2-3-5 اسلام چيست؟ 37
2-4 دولت و هويت‌‌سازي 40
2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق 45
2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت 45
- ويليام جيمز 46
- زيگموند فرويد 46
- اريکسون 47
- مارسيا 48
2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت 49
- کنش متقابل نمادين 50
- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين 51
- جرج هربرت ميد 51
- چارلز کولي 52
- موريس روزنبرگ 53
- جنکينز 56
- هنري تاچفل 58
- جوانا واين، راب رايت 60
2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي 61
- مانوئل کاستلز 61
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها 62
- نظريه پردازان رسانه‌ها 66
- ديويد رايزمن 66
- مارشال مک لوهان 67
- فرديناند تونيس 67
- الوين تافلر 68
- والتر ليپمن 68
- استوارت‌هال 69
- برنارد برلسون 69
-‌هاولند، جانيس 69
- لازارسفلد 69
- ژوزف کلاپر 70
- تامپسون 70
- فانک‌هاوزر، شاو. 71
- مک کورمک 71
- لاسول 71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي 72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي 72
- نظريه وابستگي 73
- نظريه مارپيچ سکوت 74
- نظريه دروازه بانان 74
- نظريه گروه مرجع 75
- نظريه برجسته‌سازي 76
- نظريه کاشت 77
- نظريه کارکرد گرايي رسانه 77
2-5-5 جامعه شناسي شناخت 80
2-6 هويت زن در اسلام 82
2-6-1 شخصيت انسان در قرآن 83
2-6-2 زن و خانواده 86
2-6-3 استقلال اقتصادي زن 99
2-6-4 زن و حضور اجتماعي 104
2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام 111
2-7 چارچوب نظري تحقيق 117


منابع


"